Kogemusnõustamine

Kogemusest koondab enda alla erineva elukogemusega kogemusnõustajad. Teenused, mida pakume on individuaalne kogemusnõustamine, rühmatöö ja loengud. Nõustame ka Skype’i teel.

Kogemusnõustamine toimub sarnase kogemusega inimeste vahel, mille käigus pakutakse kogemuslikku emotsionaalset, sotsiaalset- ja/ või praktilist tuge (www.kogemuskoda.ee).

Kogemusnõustaja on professionaal, kes on läbi töötanud oma kogemusloo ja läbinud kogemusnõustaja väljaõppe.

Kogemusnõustaja saab aidata:

  • olemasolemisega
  • ära kuulamisega
  • mõistmise ja toetamisega
  • oma loo jagamisega
  • oma praktiliste kogemuste, info ja läbiproovitud lahendustega
  • oma teadmistega
  • uute oskuste õpetamisega
  • vajadusel õige inimese juurde (arst, psühholoog, sotsiaaltöötaja jne) edasi suunamisega ja nende töö täiendamisega
  • ühekordse konsultatsiooniga või pikemat aega taastuja kõrval olemisega

Allikas: www.kogemuskoda.ee/info/kn-eetikakoodeks