Kogemusnõustamine

Kogemusnõustamine toimub sarnase kogemusega inimeste vahel, mille käigus pakutakse kogemuslikku emotsionaalset, sotsiaalset- ja/ või praktilist tuge (www.kogemuskoda.ee).

Kogemusnõustaja on professionaal, kes on läbi töötanud oma kogemusloo ja läbinud kogemusnõustaja väljaõppe.